THE STORY OF VENICE

TUẤN ANH - THUÝ

YOU ARE MY DEAREST AFTERGLOW

LONG - HƯƠNG

THANH XUÂN ANH VÀ EM

TÍN - TRINH

I SEE YOU IN ME

Bình - Vân

JUST LOVE THE WAY YOU ARE

Sang - Thương

A BALMY DAY

Hieu - Dung

NGÀY HOA NỞ 2

Kiệt - Nguyên

NGÀY HOA NỞ 1

Kiệt - Nguyên

ANYWHERE, TOGETHER

Khoa - Van

SIMPLE THINGS

Quốc - Hương

THE SECRET OF BRIDAL SHOES

T & N

FOREVER FIRST LOVE

Khanh - Anh

THE ONE

Phương - Châu

YOU ARE A WONDERFULL GIFT FOR ME

Eric - Amy

[ Lễ gia tiên]: THE ONE

Phương - Châu

VINH GIA PHÁT NGỌC

Phát - Ngọc

THE MYSTERY OF DRIED FLOWER

Thịnh - Ngân

THE STORY OF VENICE

Tuấn Anh - Thúy
18/126