ONE CLICK – CƯỜNG & THẢO

OCEAN AWAY – KHOA & NHƯ

KIM GẤM HOÀNG GIA

ALEX - DUNG

JOURNEY OF LOVE

DUY - HÂN

JAPAN I LOVE YOU

THU - THẢO

IN EVERY HEARTBEAT

ĐỨC - DUYÊN

HOT IN THE ZONE

NHUNG - ZAFAR

BỮA CƠM SỐ 10

NGHĨA - UYÊN

BEAUTY THE BEAST – KHÔI & QUỲNH

BE A FIRM ROOT OF MY LIFE – CƯỜNG & LINH

ANCHORED SHIP – HÙNG & THƯ

MÌNH CƯỚI NHAU – TÙNG & ÂN

THE MEETING OF GEARS

WINE OF LOVE – LUÂN – BÌNH

A TALE AS OLD AS TIME

TÀI - NHƯ

GEMINI & SCORPIO

ZHAOCHEN - MAI QUÂN

PRINCESS IN PINK 2

THÔNG - MAI

PRINCESS IN PINK

THÔNG - MAI

ĐỊNH TƯỜNG – CHUNG VUI DUYÊN MỚI

HÙNG - THƯ

INEVITABLE LOVE [ TÂN HÔN ]

PHÚ - VY
20/96